Henrik Ibsen fikk mange kunstgaver til sin 70- og 75-års fødselsdag i 1898 og 1903. En rekke samtidige kunstnere ønsket på denne måte å hedre dramatikeren. Frits Thaulow, Christian Krogh, Harriet Backer, Kitty Kielland og mange flere er representert i samlingen. At alle disse kunstnerne ønsket å hedre Ibsen, sier noe om hans posisjon i samtiden og blant sine kunstnerkolleger. Bli med kunstformidler Rikke Sanni Nikolaisen når hun forteller om bildene og kunstnerne bak dem.

Lørdag 17. mars kl 13.00 og mandag 19. mars kl 13.00 og torsdag 22. mars kl 13.00.

Translate »