HENRIK IBSEN SKIEN NORWAY

Henrik Ibsen (1828–1906), Norges største dikter, vokste opp i Skien. Røttene hans her ble forgylt av en genial litterær produksjon og et ekstraordinært liv. I dag er de en gullåre for hele byen, og ikke minst for oss ved Skien bibliotek.

Biblioteket har forvaltning og formidling av tekster som kjerneaktivitet. Henrik Ibsen er en av verdens største dramatikere. Et biblioteket i hans fødeby må også være et Ibsenbibliotek. Men hvordan blir vi det? Viktige stikkord er Ibsenlitteratur, dramatikk, Ibsensporet, Ibsenbasen og det nye «Ibsenbiblioteket».

Stort utvalg av litteratur i Ibsenavdelingen

For det første blir vi et Ibsenbibliotek gjennom å tilby et bredt utvalg av Ibsenlitteratur, både originallitteratur i ulike utgaver, og sekundærlitteratur – på mange språk og fra mange tider. Blant annet etter samarbeid med Ibsenforbundet i Skien og bevisst utvikling av samlingen vår, forvalter vi ved Skien bibliotek i dag en solid og stadig økende mengde litteratur av og om Henrik Ibsen. Denne har vi stilt ut i en egen Ibsenavdeling, sentralt plassert midt i biblioteket. Verdifulle og skjeldne bøker er innelåst i glasskap, men vi gir selvsgat lokal tilgang til lånere som er på jakt etter noe bestemt.

Dramatikkbiblioteket

I over 30 år har Skien kommune delt ut Ibsenprisen – Norges eneste dramatikerpris. Ved Skien bibliotek har vi vært så heldige å få et eksemplar av hvert eneste teatermanuskript som gjennom årene er blitt nominert til prisen. Denne samlingen gir et unikt bilde av norsk dramatikk gjennom de siste tre tiårene. Med utgangspunkt i arven etter Henrik Ibsen og denne enestående manuskriptsamlingen vil vi gjøre Skien bibliotek til norges beste dramatikkbibliotek.

Ibsenbasen

Med støtte fra Nasjonalbiblioteket har Skien bibliotek gjennom flere år bygd opp en unik oversikt over skriftlige kilder, som aviser, brev og bøker, der Henrik Ibsen blir omtalt i relasjon til Skien. Tekstene er transkribert og scannet, og de er søkbare på emneord. Ibsenbasen er en ordentlig gullgruve for Ibseninteresserte! Nå gjør vi den fritt tilgjengelig for alle via våre nettsider.


Søk i Ibsenbasen


Det nye «Ibsenbiblioteket»

Denne videoen viser bystyremøtet i Skien 10 mars 2016 der byens politikere gikk samlet inn for å jobbe videre med utviklingen av et kombinert nytt bibliotek og et nasjonalt Ibsen besøkssenter (sak 55/16, 43 minutter uti møtet). Bystyret applauderte anbefalingene i rapporten fra Forprosjekt «Ibsenbiblioteket» 2015–2016 og bevilget 500 000,- til et hovedprosjekt med oppstart høsten 2016. Det nye «Ibsenbiblioteket» er planlagt å stå ferdig i 2020. Hovedprosjektet bygger videre på anbefalingene fra forprosjektet:

  • Skien kommune utvikler en kulturarena som på en nyskapende måte kombinerer et fremtidsrettet bibliotek med en nasjonal attraksjon for å formidle det «ibsenske», kjennetegnet av kjerneverdiene mot og relevans slik det kommer til uttrykk i Henrik Ibsens liv og verk.
  • Det nye biblioteket skal henvende seg til hele Skiens befolkning, både i oppbygning av samlingen og formidling av medier, programmering, kursvirksomhet og andre kanaler som naturlig hører hjemme i et moderne bibliotek.
  • Som biblioteket i Ibsens fødeby inkludert et nasjonalt Ibsen besøkssenter skal Skien bibliotek ta posisjonen som Norges beste dramatikk-bibliotek. Dette virkeliggjøres gjennom en stor samling av originalmanuskripter og et aktivt arbeid med å formidle og tematisere disse, spesielt gjennom samarbeid med teatermiljøer, som ved Teater Ibsen. Ambisjonene gjenspeiles også i utviklingen av personalets kompetanse og ved nyansettelser.
  • Ibsenattraksjonen (besøkssenteret) skal utnytte sammensmeltningen med biblioteket ved blant annet å nyttiggjøre seg bibliotekets kompetanse innenfor litteratur, formidling, arrangementsavvikling, programmering og markedsføring.
  • Det nye kulturbygget skal være preget av det «skienske» og det «ibsenske», sammenfattet i verdiene: møteplass, mangfoldig, ujålete, modig og relevant.
  • Ibsenattraksjonen skal bli best i verden på formidling av Henrik Ibsen til så mange som mulig. Den skal videreføre aktiviteten fra Støpeskien og i sin formidling aktivt henvende seg til barn og unge. Den skal også tiltrekke seg Ibsen-turister fra hele verden.
  • Nye Skien bibliotek og Henrik Ibsen besøkssenter skal ta imot 230 000 besøkende årlig, med mulighet for vekst til 300 000.

Skien bibliotek står altså uti det med begge beina. Om noen år kan du besøke et feiende flott og moderne bibliotek som setter Ibsen på agendaen, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Men hvorfor vente til 2020? Skien bibliotek er allerede Ibsenbiblioteket, og vi jobber hver dag med å bli enda bedre på å være det.

Velkommen til Ibsenbiblioteket!

Søk i katalogen

Mine sider

Åpningstider

mandag 08:00 - 20:00
tirsdag 08:00 - 20:00
onsdag 08:00 - 20:00
torsdag 08:00 - 20:00
fredag 08:00 - 17:00
lørdag 08:00 - 16:00
søndag Stengt
Translate »