Øystein Wikstrøm foreleser ved Brunostakademiet.

Syria, Irak, Afghanistan og hele Midt-Østen: hvorfor alle disse krisene og krigene?

Høgskolelektor ved Høgskolen i Vestfold, Øyvind Wistrøm gjør et forsøk på å gi en oversikt over situasjonen i hele området. Han vil ta for seg både historie, politikk og de forskjellige aktørene og partene i konfliktene, og rette ekstra oppmerksomhet mot utvalgte land som Irak, Syria, Afghanistan, og mot Europa og USA sin rolle i regionen.

Brunostakademiet er vår nye serie der fagpersoner foredrarfor hvermansen.

Torsdag 30. november kl 19.00.

Gratis inngang.

 

Foto: Expert Infantery / Flickr.com

Translate »