Brunostakademi med Eivind Blikstad

Velkommen til en kveld om Aasmund Olavsson Vinje.

Eivind Blikstad kåserer om tre ulike sider ved dikterens liv: hans elleville opphold som lærer i Mandal, hyttebygging i Jotunheimen og ferdaminne-reisen sommeren 1860.

Aasmund Olavsson Vinje ble født i Vinje i Telemark 6. april 1818, for 200 år siden i år. Han var en av de aller viktigste og mest originale pionerene i norsk litteratur og offentlig liv på 1800-tallet. Også innenfor journalistikk var han en foregangsmann, og satte spor som kritiker av samfunnsforhold, politikk og litteratur. Ved siden av Ivar Aasen selv var han den første som gjorde nynorsk til skjønnlitterært,
poetisk uttrykk, og han brukte det like aktivt i prosa og polemikk. Aasmund Olavsson Vinje er også den vi kan takke for udødelige tekster som «Blåmann», «Våren», «Ved Rondane» og «Den dag kjem aldri».

Eivind Blikstad gir denne våren ut hyllestboka Vegviseren sammen med fotografene Inge Fjelddalen (TA) og Per-Eirik Hekkelstrand (Varden). Blikstad er redaktør i Telemark Tidend og frilanser i Varden og TA.

Torsdag 5. april kl. 19.00.

 

Translate »