Visste du at Skien er friby for forfulgte forfattere? Den bengalske poeten og forleggeren Ahmedur Rashid Chowdhury (Tutul) kom til Skien som byens femte fribyforfatter vinteren 2016. Islamister sto han etter livet fordi forlaget hans publiserte religions- og ideologikritiske tekster. Tutul sin verden ble snudd på hodet. Fra verdens tettest befolkede land landet han i et vintersøvnig Skien. Uten ansvaret for den daglige driften av Bangladesh’ største forlag, tok han opp igjen arbeidet med å skrive dikt.

Da organisasjonen ICORN i vår gav ut en en antologi med bidrag fra norske fribyforfattere, kom noen av Tutuls dikt med, kledd i norsk språkdrakt av Erling Kittelsen.

På denne boklunsjen får du høre historien til Tutul, og diktene hans lest på norsk av Arne Olav Hageberg og bengali av forfatteren selv. Du får også en innføring i det verdensomspennende arbeidet til ICORN og PEN, som Skien er en viktig del av.

Translate »