Eldrid Lunden: Litteraturformidling

Eldrid Lunden debuterte som lyrikar i 1967, og etter mange diktsamlingar, kom i 2018 diktsamlinga “Det er berre spørsmål om tid”. Ho har fått ei rekkje prisar for bøkene sine, og i 2016 vart Lunden utnemnd til riddar av 1. klasse av St. Olavs orden. Frå 1981 var ho amanuensis ved forfattarstudiet ved høgskolen i Telemark i Bø, og frå 1996 til 2011 var ho professor i skrivekunst der.
100,- Mållaget Dag er arrangør

Translate »