En samtale om det å formidle Ibsen til nye generasjoner. Med Ida Høy (regissør), Georg Olavi Pöyhönen (Ibsenforbundet) Jørgen Haave (Ibsenforsker), Silje Honningdal (Telemark museum) og Turid Baasland (Trekløveren barnehage).

Er Ibsen egentlig noe for barn? Han skrev aldri for barn. De fleste barna i stykkene hans går under i død og tragedie. Stykkene behandler tematikk som kan være en dryg munnfull selv for et voksent publikum: idealet, frihet, plikt og ansvar, undertrykkelse og kvinnefrigjøring. Er dette egentlig noe å servere barna?

Samtalen ledes av Arne Olav Lunde Hageberg.

Translate »