FRIBY/ICORN

Skien er en friby for forfulgte forfattere og artister. Men hva innebærer det? Hva er en friby? Hva er en ICORN-forfatter, og hvordan fungerer ordningen?

Hva er en friby?

En friby er en by som har påtatt seg å være vertskap for en forfulgt forfatter eller kunstner i opp til to år. Arbeidet er organisert gjennom den internasjonale organisasjonen ICORN, International Cities of Refuge Network. ICORN samarbeider tett med PEN International som overvåker situasjonen i verden for forfattere, journalister, avistegnere og andre som blir forfulgt for sine ytringer.

Skiens ICORN-forfatter Ahmedur Rashid Tutul ble høsten 2016 tildelt PEN Pinter International Writer of Courage Prize av forfatteren Margaret Atwood.

For forfatterne/kunstnerne betyr fribyordningen at de kommer seg i trygghet, og oftest finner de ro til å gjenoppta arbeidet sitt. Har forfatteren familie er det vanlig at også denne får komme til fribyen. Som ICORN-forfatter representerer vedkommende de mange forfatterne og kunstnerne verden over som blir forfulgt, sitter i fengsel, utsettes for tortur og overgrep eller for alltid er blitt brakt til taushet. Ved å være en friby tar Skien ikke bare et klart standpunkt imot angrep på ytringsfriheten, byen bidrar også konkret til å redde enkeltmennesker.

Bildet øverst på denne siden er fra ICORNs generalforamlingen 2016 i Paris og viser forfattere, kunstnere, koordinatorer og folk fra styre og sekretariat.

Hvem er de som finner tilflukt?

En person som skal komme inn under fribyordningen, må være forfatter eller kunstner med en viss produksjon og beviselig være truet eller forfulgt i sitt hjemland på grunn av sitt virke. Ordningen definerer begrepet ”forfatter” vidt. Den inkluderer i dag både de som skriver skjønnlitterære og faglitterære verk, er poeter, redaktører, oversettere, forleggere, journalister, tegneserietegnere, kunstnere, musikere og låtskrivere.

Skien har vært med i ICORN-nettverket siden starten i 2006. Vårt engasjement som friby for forfulgte forfattere springer ut av vår posisjon som Henrik Ibsens fødeby. Ibsen er en av Norgeshistoriens viktigste fritenkere. Verker som Et dukkehjem, Brand og En folkefiende oppildner fremdeles folk verden over til kamp for like rettigheter på tvers av kjønn, klasse og tro – 150 år etter at de ble skrevet.

Fem forfattere har til nå funnet trygghet i Skien: Basim Mardan (Irak), Safaa Alwan (Irak), Abdullahi Muhaiddin (Somalia), Nawzat Shamdin (Irak) og Ahmedur Rashid Tutul (Bangladesh). Tutul kom til byen sammen med familien sin i februar 2016 og er den aktive fribyforfatteren.

Hvordan fungerer ordningen?

Forfattere som kommer til en friby har formell status som ICORN-forfatter i en periode på to år. I Norge har ICORN, i samarbeid med Norsk PEN, mulighet for å fremme søknad om asyl for forfatterne og kunstnerne. Dermed har de mulighet for å bli boende i landet ut over de to første årene.

Skiens rolle som vertsby/vertskommune er først og fremst koordinerende. Vi legger til rette for at de som får opphold skal kunne fortsette arbeidet sitt og utvikle kontakter i lokale, nasjonale og internasjonale litterære og kunstneriske miljøer. ICORN-forfattere er ikke sjelden renommerte personer, med en høy profil i internasjonale litterære miljøer, mediemiljøer eller kunstkretser. Vertsbyen bistår både økonomisk og praktisk for at disse kontaktene skal kunne opprettholdes og pleies.

Vi arbeider også med å sette i gang prosjekter som kan utnytte kompetansen til de som får friby-opphold og forberede mulige engasjement i regionen vår. Dette er viktig for ICORN-forfatterne, fordi det gir et kontaktnett – både sosialt og profesjonelt. Men det er like viktig for byen vår. De som får opphold under denne ordningen er ofte reflekterte og velformulerte personer, alle med stor innsikt og sterke erfaringer. Gjennom sosiale medier har de fleste også nær kontakt med kolleger, venner og familie i landet de måtte forlate. Slik holder de fingeren på den politiske pulsen og følger med på utviklingen av samfunnet i hjemlandet. Gjennom forfatterne og artistene får vi som vertsby en uvurderlig tilgang til deres kunnskap og innsikt i andre kulturer. Dette forsøker vi å formidle videre til innbyggerne i kommunen vår, for eksempel via media, skolebesøk og publikumsarrangementer.

Fribyordningen i Skien forvaltes av Skien bibliotek gjennom en fribykoordinator som jobber der. Vi har en tradisjon for at koordinatoren samarbeider både med nåværende og tidligere fribyforfattere.

Høsten 2016 arrangerte Skien bibliotek Ytringsfrihetsdagene 2016, i samarbeid med Amnesty Grenland og andre. Planen er å gjøre dette til et årlig løft for å sette søkelys på fribyordningen og skape innsikt i situasjonen til mennesker som blir forfulgt for ytringene sine, både de som har funnet tilflukt i vår by og andre ICORN-byer, og de som fremdeles lever i fare.

ICORN i Norge og resten av verden

ICORN har et internasjonalt styre med representanter fra medlemsbyer. Generalforsamling er øverste organ og er blitt avholdt annethvert år siden 2010. ICORN-sekretariatet ligger i Stavanger. Du kan lese mer på www.icorn.org.

Det finnes i dag rundt 60 fribyer i verden som er tilknyttet ICORN. Hele 14 av disse er norske: Bergen, Bø, Drøbak, Harstad, Haugesund, Kristiansand, Levanger, Lillehammer, Molde, Oslo, Skien, Stavanger, Tromsø og Trondheim.

Hva skjer i dag?

des
7
tor
18:00 Gaza og Israel
Gaza og Israel
des 7@18:00-19:30
Gaza og Israel
Arrangeres av: Diskusjonsforum for kristne / Kristne i Grenland Øyvind Sagedal i Kristiansand har vært sogneprest i en årrekke, blant annet i Øyer, Gudbrandsdalen. I dag er han pensjonist. Gjennom lang tid har han engasjert[...]

Søk i bibliotekets katalog

Logg inn – Mine sider

Åpningstider i sentrum

mandag 08:00 – 19:00
tirsdag 08:00 – 19:00
onsdag 08:00 – 19:00
torsdag 08:00 – 19:00
fredag 08:00 – 16:00
lørdag 10:00 – 15:00
søndag 11:00 – 15:00
Translate »
error: Innholdet på nettsiden er beskyttet!