Tirsdag 28. mars sparket ordfører Hedda Foss Five i gang det som tegner til å bli en fruktbar medvirkningsvår for det pågående arbeidet med prosjekt «Ibsenbiblioteket».

Ordfører Hedda Foss Five, prosjektleder Gunn Marit Christenson, Anette Storli Andersen og Agnete Mjelland Hafskjold under nettmøtet som markerte starten for vårens medvirkningskampanje. Foto: Henriette Stoltz

Sammen med prosjektleder Gunn Marit Christenson og leder for delprosjekt Ibsen besøkssenter Anette Storli Andersen svarte ordføreren på spørsmål fra folk i biblioteket og de som henvendte seg via Telemarksavisas nettside. Skiensfolket viste både engasjement og hjerte for det pågående arbeidet.

Ordføreren er ikke i tvil om at det å bruke tid på et nettmøte om «Ibsenbiblioteket» er riktig prioritering.

–  Dette er det mest spennende byutviklings- og kulturprosjektet som Skien har på mange år. Det vil bety masse for byen, som en attraksjon, men også ved å skape et bedre tilbud for Skien, og for hele fylket. Så dette vil jeg gjerne prioritere å følge så tett som mulig, og ikke minst lytte til hva befolkningen mener. Som beslutningstaker er det viktig, sier Hedda Foss Five.

Moderne og barnevennlig

«… det er kjempeflott at det skal bygges et nytt bibliotek. Hvor det skal ligge spiller ingen rolle for min del. Biblioteket i sin form i dag er traust og kjedelig. Så på tide byens innbyggere får et mer moderne bibliotek.» skrev en som signerte med Grethe. Fredrik fra Åfoss var opptatt av de yngste bibliotekbrukerne: «Det nye biblioteket bør inneholde et godt tilbud til barna som stimulerer til leselyst. Barna er viktigst, de er fremtiden.» Det kom også konkrete innspill om utstillingslokaler for kunstnere, flere grupperom og lesesalsplasser, lengre åpningstid – og mange etterlyste en god café.

Noen tok også turen til biblioteket for å møte representantene for prosjektet ansikt til ansikt. I tillegg til åpent prosjektkontor og nettmøte lanserte prosjektet også en egen infomasjonsside på skien.kommune.no/ibsenbiblioteket, fysiske idétavler på biblioteket og på servicetorget på Kaffehuset, og en egen digital idétavle for alle som vil melde inn tanker og innspill til prosjektet.

Ikke bare bibliotek

Hedda Foss Five trakk fram de mange gode spørsmålene, og at mange var opptatt av innholdet og Ibsen.

– Folk har fått med seg at vi det er mer enn et bibliotek vi planlegger, at vi også skal lage en attraksjon, og at dette betyr mye for byen. Det er mange som følger med på det som skjer, dette betyr mye for mange. Merker dere også forventningspresset? spør hun henvendt til prosjektleder Gunn Marit Christenson, Anette Storli Andersen og leder for delprosjekt bibliotek, Agnete Mjelland Hafskjold, som står bøyd over tastaturet og nikker mens de svarer spørsmålsstillerne på ta.no.

Dette er planene for «medvirkningsvåren» som nå er sparket i gang:

Åpent prosjektkontor på biblioteket to ganger

Ett åpent prosjektkontor til, der du kan komme å slå av en prat, gi innspill og stille spørsmål. Samtidig blir det nettmøte på ta.no.

·       9. mai kl. 13–17 møter du leder for delprosjekt lokalisering Håvard Nymoen og prosjektleder Gunn Marit Christenson.

Foredragsrekke

Det er planlagt tre foredragskvelder med overskriften utforsk «Ibsenbiblioteket», med en innledning om prosjektet, et foredrag i midten og dialogkafè i etterkant:

  • 5. april: Hva er Ibsen besøkssenter? Med besøk av «verdens beste interaktive formidlere», firmaet Gagarin fra Island.
  • 25. april setter vi fokus på utvidet servicesenter og kunsten å skape en inkluderende møteplass.
  • 22. mai er temaet framtidas bibliotek.

#detskullevihattiskien

Er du ute og reiser, og ser noe du tenker at vi burde hatt i Skien, ta et bilde og bruk taggen #detskullevihattiskien på Instagram.

Spørreundersøkelse

Fra 24. april til 15. mai kjører vi en spørreundersøkelse der alle som vil kan svare.

Stand under Skien live

På familiedagen 10. juni under Skien live er vi tilgjengelige for spørsmål, samtale og innspill.

Ta direkte kontakt med prosjektlederen Gunn Marit Christenson
+47 906 05 620
gunnmarit.christenson@skien.kommune.no 

Translate »