Meråpent

Skien bibliotek

Vi har som mål å åpne for meråpen tilgang på Klyve og Gulset bibliotek innen utgangen av 2020. Søk om tilgang på forhånd, så får du beskjed og kan stå klar når tilbudet kommer! 

Søk på nett om tilgang til meråpent her.

Skriv ut kontrakt til meråpent her.

Med oppgradert bibliotekkort gir vi deg over 16 år tilgang til Gulset bibliotek og Klyve bibliotek fra kl. 07:00 til kl. 23:00 hver dag hele året.

Du låser deg inn ved å skanne bibliotekkortet eller strekkoden i Bibliofil-appen og taste pinkoden din. Du leverer og låner selv på automatene. Snakk med oss i betjent åpningstid eller gå inn på skienbibliotek.no for å få bibliotekkortet oppgradert til å fungere som adgangskort.

Betingelser og vilkår

Du må forplikte deg til å overholde noen enkle regler for å få lov til å benytte meråpenttilbudet:

 • Vis hensyn til andre, hold orden og ta vare på biblioteket ditt.
 • Overhold det til enhver tid gjeldende låne- og ordensreglementet. Disse finner du på
  skienbibliotek.no og som oppslag i lokalene.
 • Gjør deg kjent med nødutgangene i tilfelle evakuering.
 • Kontrakten og bibliotekkortet er personlig. Du er ansvarlig for hvordan det blir brukt, og du
  kan ikke låne det ut til andre.
 • Barn har ikke adgang til å være alene i lokalene i meråpent tid, men foresatte kan ta med barn
  inn dersom de ikke etterlates alene.
 • Det er ikke lov å slippe inn andre. Alle som er i lokalene må registrere seg ved å låse seg inn
  med sitt eget bibliotekkort. Det handler om din trygghet, også med tanke på smittevern.
 • Opphold i meråpent bibliotek skjer på eget ansvar.
 • Lokalene må forlates ved brannalarm.

Brudd på vilkårene kan resultere i inndragelse av retten til å bruke Skien bibliotek sitt meråpne tilbud. Hærverk vil bli politianmeldt. Du blir stilt økonomisk ansvarlig for eventuelle ødeleggelser. De meråpne biblioteklokalene er videoovervåket av hensyn til din sikkerhet, og for å beskytte inventar og utstyr. Opptak oppbevares etter gjeldende lover og forskrifter.

Meråpent i koronatid

De alminnelige smittevernreglene gjelder. Vask eller sprit av hendene straks du kommer inn i lokalet og før du bruker automatene. Hold minst én meters avstand til andre. Vi har forsterket renholdet av kontaktflater. Det er ikke lov å oppholde seg i lokalene om man har luftveissymptomer, kjenner seg syk på andre måter eller er i karantene eller isolasjon. Brudd på smittevernreglementet vil også føre til inndragelse av retten til å bruke meråpenttilbudet.

 

 

 

Translate »