Hør psykologiprofessor Ellen Hartmanns foredrag “Ibsens skamskutte barn” og den påfølgende samtalen med Jørgen Haave, Karin Haugane og Arne Olav Hageberg. Opptaket er fra fra arrangementet ved Skien bibliotek torsdag 22. september 2016. 

Ellen Hartmann (fra v.), Karin Haugane, Jørgen Haave og Arne Olav Hageberg på Skien bibliotek torsdag 22. september 2016.

Hedvig i Vildanden dør av et pistolskudd. Lille Eyolf drukner i første akt, likevel har han gitt navn til et helt Ibsen-stykke. Som 18-åring fikk Henrik Ibsen selv en uønsket sønn, men avviste mor og barn. Kan dette ungdomssviket ha gitt næring til de tragiske skjebnene han gav sine diktede barn? spør professor emeritus i psykologi Ellen Hartmann i artikkelen «Ibsens skamskutte barn» (Tidsskrift for Norsk psykologforening nr. 1, 2016).

Ibsenforsker og litteraturviter Jørgen Haave og forfatter Karin Haugane møtte henne denne torsdagskvelden til en dyptloddende samtale om en av de minst tematiserte forutsetningene for Henrik Ibsens liv og diktning.

Jørgen Haave er litteraturviter og Ibsenforsker ansatt ved Telemark museum. Han har i flere år jobbet med en bok om Ibsens oppvekst i Skien og kjenner dikteren sin bakgrunn bedre enn de fleste.

Karin Haugane har i flere tiår vært opptatt av barneskjebner hos Ibsen, og har blant annet skrevet et essay i Klassekampen 8. juni i år der hun med et lignende utgangspunkt som Hartman dro linjer til situasjonen for barn i dag.

Samtalen ble ledet av Arne Olav Hageberg.

Translate »