ORDENSREGLER

Skien bibliotek skal være et sted der alle kan trives og føle seg trygge.

Besøkende må rette seg etter Skien biblioteks regelverk, og plikter å følge anmodninger fra ansatte.

Dersom man ikke retter seg etter anmodningen kan man bli bortvist fra biblioteket.

Oppførsel

Ta hensyn til andre, for eksempel ved samtaler og bruk av mobiltelefon.

Husk at biblioteket er et offentlig sted. Vær forsiktig ved private samtaler eller håndtering av sensitiv informasjon.

Personer som er til sjenanse på grunn av støy, lukt, sjikane og annen upassende oppførsel kan vises bort fra biblioteket.

Trusler og voldelig atferd medfører bortvisning og vil bli anmeldt.

 

Dyr

Kun førerhunder er tillatt i lokalene.

 

Mat og drikke

Det er tillatt med mat og drikke i biblioteket, men ta hensyn.

 

Rusmidler

Personer som er synlig påvirket av rusmidler kan vises bort.

Personer som bruker, kjøper eller selger rusmidler ulovlig skal vises bort fra biblioteket, og politiet vil bli varslet.

 

Tyveri

Personer som stjeler bøker, utstyr eller annet materiale vil bli bortvist, og forholdet vil bli anmeldt til politiet.

 

Bortvisning

Personalet kan vise personer bort fra bibliotekets lokaler. Bortvisningen varer ut dagen.

 

Utestenging

Skien bibliotek kan utestenge personer for en bestemt tidsperiode. Dette er et alvorlig inngrep i den enkeltes rettigheter og vil kreve behandling i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser.

 

Besøksforbud

Ved alvorlige hendelser vil biblioteket anmelde saken og begjære besøksforbud etter straffeprosesslovens § 222a.

 

 

Translate »
error: Innholdet på nettsiden er beskyttet!