Rikke Sanni Nikolaisen om tre bøker fra Skien

Nikolaisen er Telemarksguide og jobber til daglig som intendant i Skien Kunstforening. I september 2019 holdt hun en boklunsj på Skien bibliotek om tre av titlene som ble valgt ut til kategorien «lokalhistorie fra Skien» i vårt formidlingsprosjekt Den litterære titopperen.

I denne teksten kan en lese mer om bøkene.

 

En potpurri med et dryss av små og store historier fra Skien

Kjenn din by – Lokalhistorie fra Skien og omegn

Birger A. Øvrum

Skien historielag 1989

 

Hensikten med boka er som Øvrum selv skriver; å vende blikket noen generasjoner tilbake i tiden og hvor intensjonen er å gjøre fortiden interessant for det lesende publikum og kommende generasjoner, og skape nysgjerrighet til lokalhistorien.

Grunnlaget til boka er artikler som ble publisert til Skiensfjorden kommunale kraftselskaps interne bedriftsblad Krafta i perioden fra 1966 til 1983.

Artiklene tar hovedsakelig for seg Skiens historie, pluss noen tilbakeblikk på Porsgrunn og Brevik. Temaene i artiklene har et stort tematisk spenn, fra Telemark Sentralsykehus’ historie og utvikling, til små personlige memoarer, som Tante Malena som minnes St. Hans-feiring på Gråten i svunnen tid. Artikkelsamlingen er som en potpurri med et dryss av forskjellige historier som presenteres ukronologisk. Boken er ikke et historisk oppslagsverk, ei heller en akademisk tekst, noe den heller ikke gir seg ut for å være. Øvrum skriver også selv at; boken kan sees på som en lettvekter hvor den går litt inn på de forskjellige temaene. Samtidig som at Øvrum ikke går dyptpløyende ned i materialet så evner han å skrive engasjerende og informativt og skaper faktisk nysgjerrighet, man får lyst til å granske videre. I enkelte av artiklene trigges nok nysgjerrigheten til mang en lokalhistorisk interessert til å studere videre, dypere inn i de enkelte temaene som presenteres.

Bokens forfatter er til stede i teksten. Noen ganger med subjektive betraktninger hvor forfatteren også noen ganger «dikter seg inn» i enkelte av skildringene, men uten å forstyrre leseropplevelsen, snarere tvert imot. Boken og språket er muntlig, lettlest og underholdende og føyer seg inn i rekken av så mange andre lokalhistoriske bøker som på en «lettbent» måte presenterer historien uten kildehenvisning eller fotnoter.

Boka er koselig og informativ, men ikke dyptpløyende. Vi tas med til steder i Skien som i dag er helt forandret: Kverndalen, Skien gamle jernbanestasjon, og sist men ikke minst Lortebekk. Som små nøkkelhull åpner forfatteren opp så vi kan «se» tilbake til en annen tid, og siden de fleste artiklene er illustrert med fotografier så kan vi rett og slett i bokstavelig forstand også se tilbake inn i historien.

Boken kan anbefales på det varmeste. Her er det mange fine historier som man kan spinne videre på. Boken kan også inspirere til å komme seg ut, enten på sykkeltur eller gåtur for å oppsøke de aktuelle stedene som blir omtalt i boken.

 

Unikt innblikk inn i en svunnen tid og et svunnet sted

Byminner 34 – Minner fra Kverndalen

Minda Jacoba Wattenberg

Selskap for Skiens by vel, 2005

 

Denne lille fine boken er skrevet av Minda Jacoba Wattenberg som vokste opp i Kverndalen på begynnelsen av 1900-tallet. Når hun hørte at hennes «barndoms dal» skulle rives på 70-tallet skrev hun ned sine memoarer fra oppveksten og tar oss sånn med tilbake til Kverndalen for over 100 år siden. Boken gir et unikt innblikk inn i en svunnen tid og et svunnet sted. Minda Jacoba tar oss med inn i hverdag og fest, inn i glede og sorg som utspant seg i det som ble sett på som utkanten av Skien sentrum, den gang.

Overraskelsene i denne fine fortellingen er mange. Visste du at det kom en italiensk familie som iskremselgere til Skien by hver sommer? Eller at det var en skomakerfamilie som var spiritister som bodde i Kverndalen? Historiene er mange.

Minda Jacoba Wattenberg er ingen historiker, men gir oss en nær, varm og egenopplevd skildring av en dal med små arbeiderhus i et område hvor man mente man hadde en egen dialekt som skilte seg fra byen forøvrig. Minda Jacoba gir en skildring fra hun var et barn til en ung kvinne. Hun skildrer vennskap og naboskap, høytid og hverdag. Hun går systematisk gjennom gateforløpet og husene som lå der, hvem som bodde der, hva de gjorde. Hvor var kneiper og høkere, hvor var det fabrikker og hva lagde de. Hun skildrer garverier, farverier og Lortebekk, den elven som fikk sitt slemme navn på grunn av avfall fra industrien som lå langs bekken.

I dag er det kun den eldre generasjon som kan huske siste rest av Kverndalen som ble revet på 1970-tallet, men ved å lese denne lille boken så kan man nærmest ta en tidsreise tilbake i tid. Den skaper veldig nysgjerrighet da den avdekker mange små og rare historier som sjeldent eller aldri har blitt avdekket før. Ukjente historier som trigger, og siden boken er skrevet uten kilder, dette er jo memoarer, så er det vanskelig å studere temaene noe videre og finner kilder. Men som tidligere sagt, her vekkes nysgjerrigheten til gangs!

Boken har også et rikt bildemateriale som er verdt en studie i seg selv. Interessant i hvert fall for oss for oss som kjenner den heller folketomme bydelen Kverndalen som de siste 20 årene har ligget der folketom og kald.

Boken anbefales absolutt, løp og lån!

 

Fin innføring i Skiens historie

Byvandring i Skien

Leif. K. Roksund.

Skien kommune/

Fortidsminneforeningen, 1995

 

Byvandring i Skien er bygget opp som et supplement til en fysisk byvandring. Bygget opp på mal fra Fortidsminneforeningens byvandringer. Boken er i to deler. Første del er et innledende kapittel som tar for seg et kort omriss av Skiens historie. I del to så kommer byvandringsdelen i Skien sentrum, med nummererte poster. I et kart i omslaget av boken finner man igjen de nummererte postene som gjør at man lett kan orientere seg.

Boken starter som nevnt med en kronologisk innføring i Skiens historie, fra middelalderbyen og frem til moderne tid. Selv om boken er liten i størrelse så er den sprekkfull av informasjon. I del en så finner man overskrifter som: Skole og utdanning, Kirke og menighet, Kulturlivet, Ibsens Skien og sist men ikke minst, flammenes og flommenes by – historiene om alle de flommer og ildebranner som har herjet byen opp igjennom tidene. Del to og byvandringsdelen starter med Prestegården på Lundetoppen, tar oss videre med ned i bygryta, opp Snipetorp, ned til Lie og ender på Ibsenhuset/Lundetoppen igjen. Til sammen skaper det en fin rundtur i Skien sentrum. Historiene som utfoldes blir supplert med et interessant fotomateriale, gjerne med før- og nå-bilder, og med det nummererte kartet i permen er det i dette lille heftet mye informasjon å hente. Boken er en hendig liten bok. En lommevennlig byvandringsbok.

Språket er enkelt og lettlest og det er forbausende mye historisk informasjon man har klart å få med i hvert kapittel. Det er stadig gode referanser og kildehenvisninger til ethvert tema som gjør at man kan lett finne frem til de opprinnelige kildene om man skulle interessere seg for det.

Boken, tror jeg, vil kunne fungere veldig bra som en startbok for den som ønsker å sette seg inn i Skiens historie på en enkel og oversiktlig måte samtidig som den oppfordrer til å følge byvandringen og komme seg ut av lenestolen og ut i byens gater. Selv om boken er faglig og for det meste objektiv så er det også noen ganger at forfatterens subjektive meninger kommer frem, som at Henrik Ibsen har hentet sin inspirasjon til diverse karakter i sine skuespill fra skikkelser som levde i det gamle Skien.

Boken er så absolutt å anbefale, for er du nysgjerrig på hvorfor det heter Hjellen eller hvorfor plassen utenfor rådhuset heter Mudringen på folkemunne, så er dette en aktuell bok. At Hjellen også gikk under navnet Lille Helvete er nok kjent for mange, men at det det også het Døleviken og Telemarsktorget i gamle dager er nok heller ukjent. At kirken er bygget på en flåte av påler vet nok også de fleste Skiensborgere men at rådhuset også er bygget på usikker grunn og at Bryggevannet gikk helt inn, under rådhuset i hin tid er det kanskje ikke så mange som vet. Så ta frem sykkel og inviter med en god venn og ta med boken på en tur i det historiske Skien og du vi garantert lære noe nytt om vår gamle, fine middelalderby.

 

Rikke Sanni Nikolaisen

Translate »